Vi brukar totalt ballbruk for gruppa som grunnlag for totalpris.
 
Grunnpris pr pers (som inkluderer fullt utstyr, luft og 200 ball):
4-9 personar: kr 500
frå 10 personar: kr 400 
Tillegg for ekstra ball: kr 100 pr 100 ball
Prisane er inkl 25% mva.

Betaling skjer kontant, Vipps eller faktura sendes til epost.

Eksempel:
Ei gruppe på 10 personar brukar totalt 4000 ball (2 ks). 4000 / 10 = 400 ball pr pers
Grunnprisen er kr 400 pr pers som inkluderer 200 ball.
Tillegg på kr 100 for kvar 100 ball. Dvs 400 + 200 = 600 kr per pers