Vi brukar totalt ballbruk for gruppa som grunnlag for totalpris.
 
Grunnpris for 2024 pr pers (som inkluderer fullt utstyr, luft og 200 ball):
Pris pr pers inkl.mva kr 700.-

Tillegg for ekstra ball: kr 100 pr 100 ball

Betaling skjer kontant, Vipps eller faktura sendes til epost.