• Aldersgrense 13 år / evt med samtykke med foreldre
  • Maske skal alltid vere på så lenge spelet er igang og du befinn deg på speleområdet
  • Skyt aldri på motstandarar nærmare enn 5 meter; om du er nærmare sei "pang pang"
  • Treff frå albue og ned vert ikkje rekna som treff. Heller ikkje markøren.
  • Skyt ikkje over sikkerhetsnett. Ball kan ha stor kraft sjølv langt unna
  • Når du er treft, rett hånd i været samtidig som du går roleg ut av speleområdet
  • Løpskondom skal alltid vere på når du går ut av speleområdet
  • Ta aldri opp ball frå bakken til magasin (små sandkorn er øydeleggande for luftsystem)
  • Legg aldri ifrå deg markører og maske direkte på bakken under pausar.
  • Kast søppel i søppelsekk