admin

Ventetida er over

slikdelerdumobiltbredbandEtter mange års ventetid, mange brudte løfter og utsetjingar frå Telenor, er det ei stor glede å fortelje at me no har fått full mobildekning på paintballbana vår Larsamoøy i Mørkridsdalen.

Dette vart løyst med å leggje fiberkabel mellom sentralen på Skjolden til den gamle omformarstasjonen i Kreken. Sendaren i Kreken sender i GSM og 3G.