Lagspel

Lagspel reglar:

Lag
2 el. fleire
Flagg
Ingen
Eliminering
Normal
Lagfordeling
Lik
Flaggets lokalisering
Ingen
Utstyr
Ubegrensa
Varigheit
5-15 minutt (pr omgang)
Mål
Kjent
Ball
Ubegrensa
Målets lokalisering
Ukjend
Roller
Ingen

Beskrivelse:
To lag eller fleire lag kjempar mot kvarandre, der målet er å markere motstandarlaget som er ute etter eliminering.

Oppsett:
Lag deles likt evt ulikt etter ynskje. Laga startar på motsatte sider av bana eller i sin egen base.

Mål:
Eliminere alle motstandarar.

Spelet:
Spelet startar med ei fløyte eller rop. Markerte spelarar er ute av spelet og returner til sin startbase. Spelarar som er markert/ treft går til sikker sone/ sin base med markøren over hodet. Laget som har igjen spelarar til slutt eller flest spelarar når tida er ute vinn.

Scoring:
Laget som tek motstandarlaget vinn eller det laget som har flest spelarar att.

Taktikk:
Vurdèr gjerne spelarane til motstandarlaget, planlegg som lag kor den enkelte skal ha fokus. Bruk både snikskyttarar og aktive spelarar. Det er bedre for spelet med aktive spelarar enn berre snikskyttarar.

Comments are closed.