El Presidentè

El Presidentè reglar:

Lag
2
Flagg
Ingen
Eliminering
Spesial
Lagfordeling
Ulik, 1:3
Flaggets lokalisering
Utstyr
Ubegrensa
Varigheit
10 – 20 minutt
Mål
1
Ball
Ubegrensa
Målets lokalisering
Kjent
Roller
Ja

Beskrivelse
El Presidentè er eit klassisk «ta den fyren» paintball spel, der ein person er flagget.

Oppsett
Ein person vert kledd ut som f.eks. som ein president eller ein anna kjær skapning. Laga vert delt f.eks. i forholdet 1:3. Den miste gruppa er «presidenten» med sine livvakter, mens den største gruppa skal skyte presidenten og er terroristar.

Mål
Målet for livvaktene er å få El Presidentè inn i sikker sone, mens målet for terroristene er å eliminere El Presidentè.

Spel
El Presidentè med livvakter byrjar i enden av bana og terroristane byrjar ved sikker sone.
Eliminerte livvakter får anledning til å gå til sikker sone, ta vekk treff treff og returnere til spelet umiddelbart. Dette representerer en presidents ubegrensede mengde livvakter. Eliminerte terrorister er ute til spelet er over. Spelet er slutt når El Presidentè set ein fot innanfor sikker sone, når El Presidentè er skoten, når alle spelarane på ei side er eliminert, eller når tida er ute.

Scoring
Vist El Presidentè rekk sikker sone, vinn laget hans. Terroristane vinn dersom El Presidentè er eliminert. Spelet får ingen vinnar dersom tida er ute og El Presidentè fremdeles er aktiv og ikkje har kome til trygg sone.

Taktikk
Livvaktene bør ikkje vere direkte livvakter til El Presidentè på nært hald, men heller bruke han som eit framheva mål og spre seg litt. Dette kan føre til at terroristane mister fokuset på hovudmålet sitt. Terroristane har i byrjinga eit suverent antal personar og prøv å behalde så mange dei som mogeleg. Press på ekstra når du greie å eliminere livvakter for dei vil vere tilbake rimeleg fort. Motsatt, dess lengre unna livvaktene er frå deira startpunkt dess lengre tid går det før dei er tilbake – og elimineringen er mest effektiv mot dei. Ikkje la El Presidentè kome for nært sikker sone, men ikkje vær for aggressive med å ta dei heile vegen heller. El Presidentè bør nesten aldri vere heilt åleine, dersom ikkje han/ ho er like ved sikker sone.

Variasjonar
Standard versjonen av spelet har El Presidentè som ein vanleg bevæpna spelar. Ein anna versjon er å utstyre El Presidentè med eit skjold eller ein av vaktene hans med skjold. Skjoldet kan også vere ein mobil bunker.

Comments are closed.