admin

Paintball for store og paintball for små

Paintball er ein flott aktivitet for heile familien og så lenge foreldre er med, opererer me ikkje med noko nedre aldresgrense og brukar heller skjønn. Utfordringa kan av og til kan vere å ha paintballdressar som er småe nok, men med litt hyssing her og der eller kraftig oppbretting går det som regel bra.
Lagspel er som regel mest populært, men variasjonane i spel og lags-samansetningar kan vere store.

lusterpaintball-1518

Pål Augland let vel over dette tilbodet hjå oss, her som ein av deltakarane frå desse to familiane i slutten av juli.

Tags: , , , , ,