admin

Nye prisar for 2014 for skuleklassar!

71garder nordPrislista er no oppdatert for 2014. Eg har valgt å halde dei generelle prisane uforandra frå 2012 og 2013, sjølv om eindel nye investeringar det siste året med utstyr og bygningsarbeid på bana.

Det har vore eit forholdsvis roleg år i 2013, men me har stor tru på 2014. I den forbindelse vil me satse meir på ungdomsgrupper og studentar. Dette gjer me med å tilby «student/ skuleklasse prisar» frå april/ mai 2014.
Foreløpig er dette kun meint for år 2014. Dette har vore eit populært tilbod som skuleavslutning eller avslutning for fotball/ håndballlag.

Ta kontakt med læraren/ trenaren din idag og få vedkommande til å ta kontakt med oss.

Me kan òg kome til klassen din for å informere om opplegget og våres tilbod.

Sjåast :)