admin

«Grøn dag» – eit nytt tilbod for alle

Nytt tilbod for alle er «Grøn dag».

I likheit med andre som opererer med «grøne prisar» er dette eit svært rabattert tilbod for alle.

Dette er for å få fleire til å prøve og å vere med å spele paintball, eller som tykjer det er for dyrt med våre vanlege prisar. Standard prisane våre er gunstige samanlikna med andre tilsvarande firma, men kan oppleves som brutale for grondagspesielt ungdomar eller for dei som berre er nysgjerrige for å prøve.

Det kostar ingenting å kome innom å vere publium og av og til fyrer me opp grillen, lagar bål og har underhaldning som alle fritt kan delta i.

Det som kostar mest for oss er tid for opp-nedrigging/ vask/ vedlikehald av utstyr, derfor vert dei «Grøne arrangement» lagt i før/ etter andre arrangement for å spare tid.

Invitasjon til desse vert lagt ut på Facebooksida .

Prisane finn du i høgre kollonne i prislista.

Tags: , , , , ,