admin

Godt Nytt Paintball År

Godt Nytt Paintball År

Foto: www.mooshworld.com

Då er 2013 historie og me ser fram til å få eit nytt år med nye muligheiter.

2013 var eit forholdsvis roleg år, med litt mindre aktivitet enn dei føregåande åra. Som kjent går det opp og ned i verda og trur at 2014 vil bli vårt beste år nokon gong.

Det vil kome fleire fasilitetar på bana og området vil bli tilrettelagt meir for publikum. Utvida opningstider. Me kjem òg til å investere i meir nytt utstyr.

Nytt av året er det òg det «sponsa» studenttilbodet vårt. Dette er for å få meir aktivitetet og interresse blant studentar og skuleklassar som ofte har dårleg råd. Håpar du er med på å gjere dette kjent :)

Vil med dette ynskje alle eit godt og spennande nytt paintball år!

Tags: , , , , , , , , , , ,