Archive | september, 2013

Ventetida er over

Etter mange års ventetid, mange brudte løfter og utsetjingar frå Telenor, er det ei stor glede å fortelje at me no har fått full mobildekning på paintballbana vår Larsamoøy i Mørkridsdalen. Dette vart løyst med å leggje fiberkabel mellom sentralen på Skjolden til den gamle omformarstasjonen i Kreken. Sendaren i Kreken sender i GSM og […]

kommentarer Continue Reading →